Επιταγή Εργασίας

 • Voucher Τουρισμού Β' Κύκλος - Ηλικίες 18-29 ετών

  Voucher Τουρισμού Β' Κύκλος - Ηλικίες 18-29 ετών

  Πολύ σύντομα αναμένεται ο Β΄ Κύκλος του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»

 • Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

  Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

 • Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους νέους έως 29 ετών.

  Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και ΄Αλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α),αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 • Κατάρτιση Ανέργων - Επαγγελματιών Υγείας

  Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.), του Υπουργείου Υγείας , ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων).

 • ΝΕΑ Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους 29 έως 64 ετών

  ΝΕΑ Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής Δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση. Αφορά ανέργους 29 ετών έως 64 ετών.

 • ΝΕΑ Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους νέους 18-24 ετών

  Σύμφωνα με το νέο Σχέδιο «Εγγύηση για τη Νεολαία» με τίτλο «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», η δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών (γεννημένοι από 01/01/1990 έως 31/12/1996).

 • ΝΕΑ Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους νέους 25-29 ετών

  Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

 • Νέο επιδοτούμενο Voucher για άνεργους 29 έως 64 ετών

  Voucher 2016 – Πρόγραμμα για ηλικίες 29 έως 64 ετών

  Σίγουρη απασχόληση για διάστημα έξι μηνών για 26.000 άνεργους με μισθό 5.500 ευρώ.

Τελευταια Γεγονοτα

Καμία εκδήλωση

Εκδηλωση Προθεσης Συνεργασιας

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΣΠΑ

ΚΕΜΕΑ

ΟΑΕΔ

OEEK

Επιταγη Εργασιας

Go to top