κεκ

 • KEK

 • Η εταιρεία μας

  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης "Αιγάλεω" (Κ.Ε.Κ. "Αιγάλεω) - Εταιρικό Προφίλ

  Το ΚΕΚ "Αιγάλεω", είναι πιστοποιημένος οργανισμός από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  (Αρ. Πιστοποίησης: 2100070)

  και η ίδρυση του στηρίζεται στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης ανέργων, καθώς και οργάνωσης, διαχείρισης και εκπαίδευσης προσωπικού Επιχειρήσεων.

  Το ΚΕΚ "Αιγάλεω" έχει πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας,σε όλα τα θεματικά αντικείμενα:

  • Υγείας & Πρόνοιας
  • Περιβάλλοντος
  • Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • ΜΜΕ & επικοινωνίες
  • Παιδαγωγικά
  • Οικονομίας – Διοίκησης
  • Πληροφορικής
  • Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
  • Τεχνικά Επαγγέλματα & Μεταφορές
  • Αγροτικά
  Υποδομή

  Η άριστη υποδομή σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό και την άριστη οργάνωση των εκπιαδευτικών δραστηριοτήτων, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε το δυνατόν καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

  Εξειδίκευση

  Το Κ.Ε.Κ. Αιγάλεω, δημιουργήθηκε σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ανθρώπινου δυναμικού για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέργων κάθε ειδικότητας και ηλικίας, καθώς επίσης οργάνωσης και εκπαίδευσης επιχειρήσεων στα πλαίσια των περισσότερων προγραμμάτων που ισχύουν ανα πάσα στιγμή στην χώρα μας.

  Όραμα

  Το όραμά μας είναι η οργάνωση και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων που θα προσφέρουν επιπλέον γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στους εκπαιδευόμενους. Μέσα από αυτά οι καταρτιζόμενοι εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και αποκτούν τα καλύτερα εφόδια για εύρεση εργασίας.

  Οι γενικοί άξονες στους οποίους δραστηριοποιούμαστε είναι οι εξής:

  • Υλοποίηση Προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε σύγχρονα επαγγέλματα και ειδικότητες με άριστα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά.
  • Προγράμματα ανέργων και επιταγές εργασίας σύμφωνα με τα τρέχοντα προγράμματα και εύρεση εργασίας σε πλήθος συνεργαζόμενων εταιρειών
  • Συνεχής και αδιάλλειπτη επαγγελματική κατάρτιση σε όλα τα προγράμματα και σεμινάρια του Κ.Ε.Κ. για την διατήρηση επαύξηση των δυνατοτήτων και των γνώσεων.

  Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχεδιάζει και υλοποιεί το Κ.Ε.Κ. δεν περιορίζονται σε μία κοινωνική ομάδα ή σε μεμονωμένες κατηγορίες αλλά περιλαμβάνουν:

   1. Μακροχρόνια άνεργους νέους, γυναίκες, και αυτούς που έχασαν την δουλειά τους πρίν το δικαίωμα συνταξιοδότησης
   2. Κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα όπως:
    • Άτομα με ειδικές ανάγκες
    • Άτομα που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές (Δυνατότητα εκπαίδευσης εξ' αποστάστεως | e-learning)

           γ. Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα προγράμματα που τους αφορούν

           δ. Επιχειρήσεις με προγράμματα συμβουλευτικής και εκπαίδευσης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη απόδοση αυτών

           ε. Αυτοαπασχολούμενους για κάθε θεματικό αντικείμενο όπως αυτά αναφέρθηκαν και παραπάνω.

Τελευταια Γεγονοτα

Καμία εκδήλωση

Εκδηλωση Προθεσης Συνεργασιας

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΣΠΑ

ΚΕΜΕΑ

ΟΑΕΔ

OEEK

Επιταγη Εργασιας

Go to top