ΝΕΑ Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής Δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση. Αφορά ανέργους 29 ετών έως 64 ετών.

Διαβάστε περισσότερα: ΝΕΑ Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους 29 έως 64 ετών

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Διαβάστε περισσότερα: ΝΕΑ Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους νέους 25-29 ετών

ΛΑΕΚ είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, τον οποίο διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του προέρχονται από τις εργοδοτικές εισφορές, που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως ποσό ίσο με το 0,45% των μεικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Η εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 
Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,45%, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα να επιστραφεί στις επιχειρήσεις η εργοδοτική εισφορά 0,45% που έχουν καταβάλλει. Προκειμένου να εισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,45%. Οι επιχειρήσεις δικαιούνται κάθε έτος το άθροισμα του ποσού της εισφοράς 0,45% που καταβάλλουν για το τρέχον έτος, πλέον του ποσού της εισφοράς 0,45% του προηγούμενου έτους, εφόσον δεν το έχουν εισπράξει.

Το ΚΕΚ "Αιγάλεω", ως εξειδικευμένος φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Πρότυπο Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων αλλά και Συμβουλευτικής, προσφέρει υψηλού επιπέδου επιμόρφωση.
Η δυνατότητα του φορέα μας να παρέχει καινοτόμα προγράμματα που συμπληρώνουν, αξιοποιούν και αναβαθμίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων, οφείλεται στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση και φιλοσοφία, αλλά και στη διαρκή μας προσπάθεια ανάπτυξης και αναβάθμισης των υπηρεσιών μας σύμφωνα πάντα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς δημιουργώντας δεσμούς και συνεργασίες με πλήρως καταρτισμένους και εξειδικευμένους συνεργάτες μελετητές και εκπαιδευτές.

Μέσω των ενεργειών κατάρτισης ο οργανισμός μας, σε συνεργασία με την TUV Rheinland Hellas S.A., αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία τους, τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους  και τις τεχνολογικές καινοτομίες, η εταιρία μας σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ΛΑΕΚ συλλόγων και επιχειρήσεων.  
Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τα πλέον απαραίτητα εφόδια για μια σύγχρονη επιχείρηση.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε πιστοποιημένους χώρους και σε χρόνους που θα προκύψουν κατόπιν συνεννοήσεως μαζί σας με τη βοήθεια παρουσιάσεων και διαδραστικών ασκήσεων από έμπειρους εισηγητές (επιθεωρητές συστημάτων ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού, επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και συμβούλους ασφάλειας και υγείας της εργασίας αντίστοιχα). 
Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα πλήρους χρηματοδότησης των ως άνω σεμιναρίων χρησιμοποιώντας τους πόρους σας του ΛΑΕΚ του 2012 και του 2013. 

Αυτήν τη στιγμή υλοποιούμε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης εργαζομένων ΛΑΕΚ σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα.

Δικαιούχοι υλοποίησης είναι οι:

  • Οριζόμενοι από το καταστατικό των επιχειρήσεων,
  • Φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών,
  • Επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις - μέλη απασχολούν 1-25 άτομα που δεν καλύπτονται από άλλους φορείς εκπροσώπησης, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις-μέλη τους να εκπαιδεύσουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση τους εργαζομένους τους.
  • Εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι) των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης ή δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή/και εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη, ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ότι καταβάλλεται για αυτούς εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45).

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.), του Υπουργείου Υγείας , ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων).

Διαβάστε περισσότερα: Κατάρτιση Ανέργων - Επαγγελματιών Υγείας

Σελίδα 2 από 3

Τελευταια Γεγονοτα

Καμία εκδήλωση

Εκδηλωση Προθεσης Συνεργασιας

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΣΠΑ

ΚΕΜΕΑ

ΟΑΕΔ

OEEK

Επιταγη Εργασιας

Go to top