Σας ενημερώνουμε πως το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκινούν τα ειδικά σεμινάρια για την Προστασία Υψηλών Προσώπων. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή απο 1/9/2017 έως και 16/9/2017.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-5988008

Εξεταστικές Περίοδοι πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», Έτους 2017.

Περίοδος   

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

και σχετικών δικαιολογητικών

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων Ημερομηνίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

Έχει Ολοκληρωθεί 

Έχει Ολοκληρωθεί

Έχει Ολοκληρωθεί

01-11/09/2017

23-24/09/2017

08/10/2017

 

09-20/11/2017

09-10/12/2017

23/12/2017

Απο 1/9/2017 εως 11/9/2017 όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο πιστοποίησης "Προσωπικού Ασφαλείας" θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν πρώτη φορά στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:
1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής
2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:
3.1. Των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης.
3.2. Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
3.3. Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Κάποιο από τα παρακάτω:
4.1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή
4.2. ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή
4.3. νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή

4.4. βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή

4.5. φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία
5. Δύο (2) πρωτότυπες αποδείξεις στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τραπεζικής κατάθεσης (όχι Internet Banking) ανταποδοτικών τελών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ως έξης:
5.1. Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 125/540034-13, με δικαιούχο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
5.2. Για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ποσού πενήντα ευρώ (50,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 694/480008-72, με δικαιούχο το ΚΕ.ΜΕ.Α.
6. Για τους υποψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Φυσικώς Αδύνατοι), οι οποίοι δηλώνουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων, παρακαλούνται όπως ενημερωθούν από το Παράρτημα

Β. Τα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, είναι τα παρακάτω:
1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής
2. Πρωτότυπη απόδειξη στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ύψους εκατό ευρώ (100,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 125/540034-13, με δικαιούχο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ με συστημένη αλληλογραφία, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας
Υπουργείο Εσωτερικών
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 , ΑΘΗΝΑ
[Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών Π.Ι.Α.]

Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του υπουργείου: http://www.kemea.gr/el/nea-prokirykseis/teleftaia-nea/591-4-2017

vip3

clock
 
4 Μαρτίου στις 9 π.μ. μέχρι 11 Μαρτίου στις 4 μ.μ.
pin
 
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 227 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V.I.P ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αφοπλισμοί Συλλήψεις & Κατασταλτικές Τεχνικές
Συνοδεία Επισήμων Προσώπων
Σχηματισμοί Οχημάτων
Διαχείριση Κρίσεων
Ανίχνευση Εκρηκτικών & Εμπρηστικών Μηχανισμών
Συνοδεία Επισήμων Προσώπων
Αφοπλισμοί Συλλήψεις & Κατασταλτικές Τεχνικές
Επιθετική Αμυντική Οδήγηση & Σχηματισμοί Οχημάτων
Βαλλιστική- Εντοπισμός Ιχνών
Επιθετική – Αμυντική επίθεση

 

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στο 2105988008.

 Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για αποριες και λεπτομερειες σχετικα με το σεμινάριο.

Σελίδα 1 από 2

Τελευταια Γεγονοτα

Καμία εκδήλωση

Εκδηλωση Προθεσης Συνεργασιας

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΣΠΑ

ΚΕΜΕΑ

ΟΑΕΔ

OEEK

Επιταγη Εργασιας

Go to top