Από τους μεταπτυχιακούς τίτλους του ΚΕΚ "Αιγάλεω" δεν θα μπορούσε να λείπει η εκπαίδευση για τις επικοινωνίες και τους ασυρμάτους γενικότερα. Με αυτό το σεμινάριο το ΚΕΚ δίνει την δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευόμενους να μάθουν να χειρίζονται, να συντηρούν και να λειτουργούν όποιο μέσο επικοινωνίας κυκλοφορεί στον χώρο των επικοινωνιών και θα συναντήσουν στην εργασία τους, αλλά και τον τρόπο να καλύψουν κάθε πρόβλημα που ενδεχομένως θα προκύψει στις επικοινωνίες.

Ένας από τους βασικότερους κανόνες στον χώρο της ασφάλειας (security - vip protection) ήταν, είναι και θα είναι η επικοινωνία!

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται οι Βασικές αρχές Ραδιοτηλεπικοινωνιών και η χρήση Ασυρμάτων UHF - VHF. Η αποτελεσματική χρήση των σταθμών ασυρμάτων και η επίτευξη της επικοινωνίας σε δύσκολες καταστάσεις είναι επιβεβλημένες και μέσα από αυτό το σεμινάριο γίνεται σαφές πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό.

Τελευταια Γεγονοτα

Καμία εκδήλωση

Εκδηλωση Προθεσης Συνεργασιας

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΣΠΑ

ΚΕΜΕΑ

ΟΑΕΔ

OEEK

Επιταγη Εργασιας

Go to top